Juridiskt

WFB Stockholm Management AB

c/o Newsec Asset Management AB
Box 11405
SWE-404 29 Göteborg

VAT-ID NO. SE556555227901

Registrerat hos Bolagsverket
Organisationsnummer: 556555-2279

Managing Directors
Gustav Dahlfors, Daniel Parry & Johan Gustavsson

Ansvarig för webbsidans innehåll:
Bernhard Gröger

Design och utveckling av webbsidan:
River

Denna publikation – inklusive den föreslagna partitioneringen av uthyrningsutrymmet – är inte ett bindande erbjudande. Informationen webbsidan innehåller har noggrant undersökts, dock varken av fastighetsägaren eller WFB Stockholm Management AB, c / o Newsec Asset Management AB, Box 11405, SWE-40429 Göteborg som därmed inte kan ta något ansvar för dess riktighet, fullständighet eller aktualitet (maj 2019). Information som kan bekräftas här är officiellt godkända byggplaner, specifikationer, andra offentligrättsliga tillstånd och respektive avtal hyresrätt. Bilder och illustrationer av byggnaderna behöver inte nödvändigtvis vara i korrekt skala och kommer från illustratörens eller fotografens syn på byggnaderna. Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser där vi inte utövar någon kontroll. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser. De respektive operatörerna av de länkade webbplatserna ansvarar alltid för innehållet. Alla texter, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätt och andra industriella egendomslagar. De får endast användas i någon utsträckning för personliga, icke-kommersiella ändamål.