Covid-19 och vad vi gör

Information om Covid-19

Vårt mål är att minimera risken för infektion

Följande kommer att implementeras i Waterfront Building.

  • Ventilationssystemens filter kommer att bytas.
  • Luftväxeln (ventilationssystemet) kommer att öka markant
  • Mobila desinficeringsautomater har redan installerats – dessa ska förbli permanent i fastigheten
  • Skyltar som är tydligt synliga på en stativ på flera områden i lobbyn och hissarna: ”Håll avstånd – minst 1,5 m” / ”max. 3 personer per hiss” / ”Följ reglerna för nysningar och hosta”.
  • Avståndsmarkeringar placerade på golvet (receptionen och vid hissarna).
  • Tydligt synliga skyltar på att vänster ingång ska användas för att gå in i byggnaden. Höger utgång ska endast användas när man lämnar byggnaden.
  • Städfirma rengör och desinficerar de ofta använda områdena (mottagning, handtag på de roterande trumdörrarna, knappar, paneler etc.) flera gånger om dagen.
  • Uppmaning om att använda trappan när du lämnar byggnaden.
  • Huruvida någon bär en andningsmask är upp till var och en
  • Vi kommer att installera skyddsskärmar av plexiglas vid receptionen så att personalen skyddas mot droppinfektioner