Waterfront Building

Hållbarhet

Ett av Stockholms klimatsmartaste kontor

Waterfront Building är inte bara Stockholms mest centrala kontor, utan också ett av de mest klimatsmarta med LEED Gold-klassificering och en energilösning av världsklass.

Waterfront Building är LEED Gold-klassificerad

Det mest spektakulära med energilösningen är att den fördelar energin mellan de olika byggnaderna utifrån behov. Värdena på vattentemperatur och solinstrålning samkörs med prognoser och väderstatistiska data – allt för att anpassa energiåtgången. Det gäller inte bara för värme och kyla utan också för att få dagsljuskompenserad ljusreglering. 

Miljöarbetet och energilösningarna har gett Waterfront Building den prestigefyllda certifieringen LEED Gold, en miljögradering med internationell standard. Uppmärksammandet från LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) visar att byggnaden på ett tidigt stadium tagit hänsyn till miljöaspekter som vattenförbrukning och energianvändning. Certifieringssystemet är det mest spridda i världen.