2019-06-03

Sunfleet E-Car

E-fordonet som hyrs av Sunfleet blir alltmer populärt! Sedan starten har vi haft 17 bokningar och kört 582 Co2-neutrala kilometer.