Covid-19 och vad vi gör

Information om Covid-19 Arrow down

Vårt mål är att minimera risken för infektion

Covid-19

Följande kommer att implementeras i Waterfront Building.


* Ventilationssystemens filter kommer att bytas.


* Luftväxeln (ventilationssystemet) kommer att öka markant

* Mobila desinficeringsautomater har redan installerats - dessa ska förbli permanent i fastigheten

* Skyltar som är tydligt synliga på en stativ på flera områden i lobbyn och hissarna: "Håll avstånd - minst 1,5 m" / "max. 3 personer per hiss" / "Följ reglerna för nysningar och hosta".


* Avståndsmarkeringar placerade på golvet (receptionen och vid hissarna).

* Tydligt synliga skyltar på att vänster ingång ska användas för att gå in i byggnaden. Höger utgång ska endast användas när man lämnar byggnaden.


* Städfirma rengör och desinficerar de ofta använda områdena (mottagning, handtag på de roterande trumdörrarna, knappar, paneler etc.) flera gånger om dagen.

* Uppmaning om att använda trappan när du lämnar byggnaden.

* Huruvida någon bär en andningsmask är upp till var och en

* Vi kommer att installera skyddsskärmar av plexiglas vid receptionen så att personalen skyddas mot droppinfektioner